A tanulás születésünktől kezdve elkísér minket kisgyermekkortól az aktív időskorig.
Gyakran elhangzik szakmai rendezvényeken, hogy megváltozott a tanulásról és a tudás átadásáról alkotott elképzelésünk, de hogyan?
A megszerzett tudás mennyire szolgálja a szakmai karriert, a hétköznapi életben, a gyakorlatban mennyire alkalmazható?
A képzés arra világít rá, hogy az autonóm tanulás elsajátítása mennyire fontos ahhoz, hogy a tudás a gyakorlatban alkalmazható lehessen és abban nyújt alternatívát, hogy hogyan lehet megtanítani tanulni a diákokat, hogy tudásukat egy életen át rugalmasan tudják hasznosítani. Gyakorlati segítséget nyújtunk a résztvevőknek, hogy hogyan segítsék tanulóikat az önálló tanulóvá való válás útján, mindezt digitális eszközök bevonásával.

A tudásépítés nem idegen fogalom ma már a pedagógusok körében. A konstruktivista szemlélet, a frontális oktatás helyét átvevő vagy azokat kiegészítő tanulásszervezési módok, technikák, az interakció és a tanulók visszejelzése és felelősségvállása saját tanulási folyamatukban nem újkeletű gondolatok. Tanárként hogyan támogathatjuk saját tudásuk megalkotásában tanulóinkat? Hogyan könnyíthetnek ezen a digitális eszközök?

Ebben a képzésben a tudás építésének folyamatát és lehetőségeit egy közismert modell, az RJR segítségével mutatjuk be a résztvevőknek, mégpedig úgy, hogy a különböző fázisokban használható tanulási technikák és tanulásszervezési módok megkönnyítése érdekében digitális felületeket is segítségül hívunk.Ma már a társasjátékok használatának létezik pedagógiája,módszertana, jó gyakorlatai.
Képzésünkben egy olyan társasjáték-pedagógiai modellt mutatunk be, amelyben a játék az játék, mégis kiemelt figyelmet szentel az érinthető fejlesztési céloknak, a projektpedagógiába és a tantervi tartalmakba való beemelhetőségnek, valamint a megfelelően kijelölt pedagógiai céloknak és tanulásszervezési formáknak. Társasjátékokon keresztül kapcsolódik olyan tanulási és tanítási tevékenységekhez, mint a szövegértelmezés, stratégiák építése, középtávú célok kijelölése, analitikus gondolkodás fejlesztése, csapatmunka, felelős döntéshozatal egyénileg és csoportban stb.

Kedves Kolléga!

Köszöntjük a Robotika az általános iskolai oktatásban – oktatási robotika továbbképzés pedagógusok számára című továbbképzésünkön! 

A képzés során megismerkedhet az alsó tagozatos oktatási robotika alapjaival, az algoritmikus gondolkodás, a kódolás és robotokkal tanítás módszereivel.
Képet kaphat az unplugged (robotok nélküli kódolásos) és online módon végezhető fejlesztési lehetőségekről, és arról, hogyan használhatja az oktatási robotokat óráin. Tantárgytól függetlenül képessé válhat a megismert gyakorlati módszerek alkalmazására.
Gyakorlatorientált segítséget kaphat a kezdő lépésekhez, és ötleteket a robotok mindennapi tanításba való beépítéséhez.